Paar Numerologie Kombinasie

Douglas Harris 06-06-2023
Douglas Harris

Die Numerologie-kombinasie van die egpaar openbaar uitdagings, smake en eienskappe. Deur die Numerologiese Kaart van elkeen wat die vennootskap vorm, is dit moontlik om 'n magdom besonderhede rakende die betrokkenes te ontdek, soos die manier waarop die egpaar interaksie het en wat oorheers in die liefdesverhouding.

Hierdie inligting word ontdek. deur die som van numeriese posisies in die Numerologiese Kaart van elke persoon wat by die liefdesverhouding betrokke is.

Die duidelikste en opvallendste posisies in die egpaar se lewe is egter die Motiveringsnommers (verwant aan die som van die vokale van die volle geboortenaam), Druknommers (som van die konsonante van die volle geboortenaam) en Uitdrukkinggetalle (som van die vokale en konsonante van die volle naam by geboorte).

Ontdek gratis hier die Getalle van Motivering, Indruk en Uitdrukking in jou Numerologiese Grafiek en in dié van jou beter helfte. Bereken daarna die Numerologie van die egpaar:

  • As jy Motivering Nommer 9 en die maatpersoon Motivering Nommer 5 het, tel net 9 + 5 = 14 by.
  • Daarna , tel weer die syfers waaruit 14 bestaan, om by die verminderde getal uit te kom: 1+4 = 5.
  • Die egpaar se motiveringsnommer is 5.
  • Doen dit dan apart dit het die Druk- en Uitdrukkingnommers van jou en jou maat.

Dit is die moeite werd om te beklemtoon dat elke nommer sy eie hetverdedigend.

Hiermee is hulle geneig om 'n muur van emosionele en selfs seksuele afstand van hul geliefde op te rig. In hierdie geval kan hulle 'n oppervlakkige of formele band ervaar, gebaseer op voorkoms, waarin intimiteit gevrees en vermy is.

Nog 'n gevaar is dat hierdie egpaar betrokke raak in intellektuele of selfs godsdienstige botsings, met een wat nie respekteer nie. , waardes en waardes. ander se kennis en oortuigings. Met ander woorde, elkeen wil die “eienaar van die waarheid” wees en die ander na die pad lei wat hulle glo “korrek” is.

Paartjie gesimboliseer deur die Getal 8

Sterkpunte: hierdie is 'n paar wat baie bekommerd is oor finansiële en professionele kwessies. Hulle streef dalk daarna om gerespekteer te word, goed geag deur familielede en die samelewing in die algemeen.

En dit sluit in dat hulle hierdie goedkeuring wil hê deur materiële prestasies, genoeg geld, goedere en status het. Vennote is in staat om saam uitstekende organiseerders te wees.

Hulle beplan doelwitte en is vasbeslote om hul voete op die grond te sit om elke tree te gee na daardie doelwitte wat hulle sal voorsien van dit waarvoor hulle so lief is: sekuriteit en stabiliteit.

Uitdagende punte: hierdie paartjie is geneig om baie materialisties te word en plesier eenkant te laat. Hulle kan ontspanning laat vaar om hardnekkig hard te werk en baie geld bymekaar te maak om suksesvol te wees. Dit kan daartoe lei dat hulle te spaarsaam is,spandeer selde hul inkomste en spaargeld.

Aan die ander kant kan hulle die teenoorgestelde uiterste van 8 leef: hulle raak in skuld betrokke om baie goedere en voorwerpe te hê wat sinoniem is met "status" en sukses.

Nog 'n risiko waarvan hierdie egpaar bewus moet wees, is dié om in magsgeskille te beland, hetsy tussen hulle (met die een wat op 'n diktatoriese wyse aan die ander wil dikteer) of met ander mense en instansies (soos probleme met geregtigheid, erfenis, huurooreenkomste, ens.).

Epaar gesimboliseer deur die Nommer 9

Sterkpunte: hierdie egpaar kan dieselfde geestelike oortuigings deel of bloot 'n inspirerende begrip van die lewensmaat se keuse en ervaring van geloof.

Hulle kan dit ook geniet om 'n paartjie te wees wat baie mense help, van familie en vriende, tot liefdadigheidsorganisasies, of informeel in die alledaagse lewe. Omdat hierdie paar die talent het om behulpsaam te wees en aan ander te skenk, benewens 'n voorbeeld van naasbestaan ​​en liefde wat ander paartjies inspireer.

En aangesien die 9 nog 'n simboliek is wat met reis geassosieer word (soos 5 en 7), kan hierdie paartjie baie reis, insluitend reise na die buiteland.

Uitdagende punte: een van die moeilikste punte wat deur hierdie paartjie oorkom moet word, is die gevaar van 'n ongereelde huwelikslewe , aangesien die vennote voortdurend betrokke kan wees by kinders, gesinne ofgroepe – word voortdurend opgeroep om hulself op te offer om sulke mense te help.

Sien ook: Blomterapie: Hoe dit werk

Dikwels moet hulle leer om perke op hierdie versoeke te plaas om te kan leef waarvoor Nommer 9 so lief is: 'n passievolle romantiek, gekenmerk deur pragtige reise, en ook vir die bywoning van kursusse/lesings en artistieke geleenthede (bioskoop, teater, musiek, ens.).

'n Ander uitdaging is die behoefte om gereeld deur moontlike verliese of die einde van siklusse te gaan. basis, om voortdurend betrokke te wees by die wedergebore word as 'n paartjie deur gewoontes wat skadelik is vir hul lewe saam te laat vaar.

Daar is byvoorbeeld paartjies gesimboliseer deur die 9 waarin een van die maats te veel opoffer. vir die ander, moontlik om hom te help om een ​​of ander verslawing te oorkom (soos oormatige drink of ooreet).

Om bewus te wees van hierdie herwinningsfases en sekere oordrywings te oorkom, help hierdie egpaar om weer sterker en verenig na vore te kom.

eienskappe, wat meer objektief gerig is op die betekenisse van die posisie waarin hulle hulself bevind.

Dit is egter moontlik om nuttige inhoud aan te bied wat paartjies sal help, bloot om te openbaar wat elke resultaat geneig is om in die lewe saam te verteenwoordig.

Epaar verteenwoordig deur Nommer 1

Sterkpunte: hierdie paartjie is bereid om 'n dinamiese lewe te lei, vol projekte, nuwe idees en nuus.

Dit het immers voortdurende opknappings nodig om die verhouding vir albei stimulerend en aangenaam te wees. Hulle haat roetine of die gebrek aan toekomsplanne.

Daarom die rusteloosheid wat daartoe lei dat hierdie paartjie dikwels dapper besluite neem wat 'n definitiewe verandering in hul lewe saam kan bring (soos om na 'n ander staat of land te verhuis, in om die lewe daar te begin).

Daar is iets van sterk oorspronklikheid of eksentrisiteit in hierdie verhouding, soos dat die egpaar eerste neefs is of 'n onkonvensionele verbintenis vorm.

Uitdagend Punte: 'n Mededingende kant is geneig om tussen vennote te bestaan. Die ideaal is om die ander aan te moedig om te ontwikkel, hul outonomie in die verhouding te hê en hul individualiteit uit te oefen.

Die risiko is egter dat die een meer bo die ander wil wees, hul wil wil afdwing of as die meeste beskou word. kreatiewe persoon, helder en spesiaal van die paar wat hulle vorm. Of selfs konstante en aggressiewe magstryd voer, diktatories gebruik van hulgesag.

Hierdie paartjie moet ook versigtig wees om nie oorhaastige en impulsiewe besluite te neem nie, soos roekelose besteding en onnodige skuld.

Daarbenewens kan hulle 'n baie omstrede paar vorm, in die sin dat jy daarvan hou om sekere verowerings te skok en te "vryf" in die aangesig van vriende en familie - wat geneig is om as teenstanders, mededingers of onderdrukkers beskou te word.

Geniet en kyk hier na jou Amorous Sinistria , wat die ontleding van die verhouding deur Astrologie is.

Epaar gesimboliseer deur die Getal 2

Sterkpunte: Geselskap gevul met liefde en toegeneentheid is een van die mooiste potensiaal van hierdie paartjie. Vennote het die krag om mekaar te ondersteun, om mekaar 'n drukkie, beskerming en begrip te bied.

Hierdie unie word gekenmerk deur die vermoë om na die ander te luister, hul standpunte te verstaan ​​en saam besluite te neem.

Hierdie egpaar poog voortdurend om ooreenkomste te maak, hoofsaaklik omdat hulle baie verskillende individuele perspektiewe kan bied vir wat hulle as 'n paartjie moet kies en ervaar.

Deur hierdie vermoë van elkeen om 'n bietjie te gee aan die ander en op 'n regverdige manier kan 'n boeiende medepligtigheid demonstreer deur die ryk band van verbintenis wat hulle vestig.

Uitdagingspunte: een van die grootste uitdagings wat hierdie egpaar moet oorkom, is die gevaar dat een van die vennote (of albei) stil blywrok en passief aanvaar wat die ander bepaal.

Die prys wat egter vir hierdie passiewe of besluitelose houding betaal word, is dié van die opwekking van 'n temperamentele ontploffing van woede, aangesien die afhanklikhede wat bespreek en opgelos moet word, opgehoop word. Deur die ongemaklike klimaat van disharmonie as gevolg van sekere meningsverskille te vermy, vlug hulle van konflik en versoenende gesprekke.

Dan, wanneer alles na vore kom, kan die geveg so lelik wees dat dit uiteindelik 'n skeiding of selfs skeiding veroorsaak. definitief.

'n Ander gevaar is die band van afhanklikheid wat hierdie egpaar kan bou. Elke deel van die verhouding is geneig om baie meer op die "ons" as die "ek" te fokus. Sodoende maak elkeen hul individualiteit tot niet.

Die risiko is dat die verhouding te gefokus raak op eenheid en elkeen se persoonlike projekte te begrawe as gevolg van hierdie simbiotiese band wat geen ruimte vir individualiteit laat nie, aangesien slegs huweliksprojekte belangrikheid kry.

Het jy al jou gratis seksuele kaart gemaak? Klik hier en verdiep jouself in selfkennis.

Epaar gesimboliseer deur die Nommer 3

Sterkpunte: dit is 'n paartjie wat dit kan geniet om pret te hê in 'n romantiese manier en gelukkig. Van baie uitgaan om te dans, na die bioskoop en die teater te gaan, asook om vriende en kollegas in 'n baie aktiewe sosiale lewe te ontmoet.

Genot is iets wat hoog op prys gestel word deur hierdie paartjie, wat daarvan hou om hul huwelik te leef. vakbondom haar ten volle te geniet, selfs seksueel. Vriendskap en die voortdurende uitruil van idees, baie en gereeld praat, is ook vir hulle baie belangrik.

Uitdagende punte: Een van die grootste uitdagings vir hierdie egpaar is om 'n merkbare naasbestaan ​​te waardeer. te veel in wese vir plesier en pret.

En dit is geneig om hierdie paartjie nie te weet hoe om die fases van meer pligte en min ontspanning te hanteer nie, wanneer die maat baie werk as gevolg van 'n swaar werklading, vir voorbeeld voorbeeld.

Hulle mag dink dat liefde geëindig het as gevolg van 'n tyd van meer professionele verpligtinge. Jaloesie is ook geneig om baie in die pad te staan, aangesien die Nommer 3 'n intense dosis aandag, lof en romantiek verteenwoordig.

Wanneer dit afneem, kan paranoia oor die feit dat die ander nie behoorlik waardeer word nie, inmeng. En die kritiese en verbaal aggressiewe kant van hierdie simboliek kom ter sprake en skep 'n atmosfeer van harde en kwetsende woorde wat die geliefde seermaak.

Epaar gesimboliseer deur 4

Sterk punte: is 'n paartjie wat 'n baie bevredigende vlak van materiële stabiliteit kan bou, veral as gevolg van die verbintenis van die vennote om finansieel goed georganiseer te wees.

Hierdie mense beplan hul doelwitte en organiseer die geleidelike vervulling van elke taak binne die proses om hul drome te verwesenlik om te hêsekuriteit.

Daarbenewens is dit baie waarskynlik dat hierdie egpaar saam sal werk, in dieselfde area of ​​vennote sal wees, om selfs meer te verenig na die professionele en finansiële doelwitte wat hulle streef om te bereik.

> Uitdagende punte: hierdie paar kan die werk oordoen en 'n aansienlike vrag pligte – professioneel en familie – wat nagekom moet word.

En die millimetries berekende roetine, saam met die veeleisende verbintenisse wat hulle vir hulself vestig, benadeel die egpaar se vrye tyd, romanse en plesier.

Natuurlik kan 'n rigiede konsentrasie op materiële sake, soos dat beide vennote buitensporig ekonomies is, ook die naasbestaan ​​gekenmerk deur erns en min humor, ontspanning en ligtheid.

Nog 'n neiging is om situasies te oor-analiseer en baie stomp opinies te hê, wat daartoe lei dat hulle dikwels met mekaar verskil. En selfs moeilik om sekere besluite te neem, om te veel te dink, immobiliseer immers die aksie.

Epaar gesimboliseer deur 5

Sterkpunte: hier is 'n paartjie wat moontlik daarvan hou om reis, neem kursusse en stel belang in 'n ander kultuur. Die smaak van die vennote wat hierdie paar vorm, is om voortdurend nuutheid en nuwe ervarings te soek, veral in terme van studie.

Hierdie mense is geneig om hul persepsies te verbreed en het baie geestelike stimulasie in die verhouding. soveel as wat hulle kanleer en leer mekaar, in baie opwindende dialoë waarin hierdie intellektuele uitruil bewys word.

Hierdie vennote het ook chemie en 'n sterk aantrekkingskrag, wat belangstelling wek om seks en ander aangename sensoriese bronne (soos eet of drink) te geniet saam).

Uitdagende punte: Ondeurdagte houdings, gedryf deur die impulsiwiteit om nuwe dinge en veranderinge te wil ervaar, kan 'n gevaar vir hierdie paartjie inhou.

Omdat hulle kan oorhaastige besluite neem met onaangename gevolge, soos om geld uit spaargeld te neem om vir meer as een kursus in te skryf of om skuld te maak om te reis en uit die roetine te kom.

Terselfdertyd is daar 'n risiko om na die ander uiterste te gaan: baie geheg aan sekere sekuriteit en tegemoetkomend in sekere situasies. Dit is waar die skielike kant van die Nommer 5 ter sprake kom, wat krisisse genereer om geleenthede vir groei en uitbreiding te skep.

Dit is dus 'n paartjie wat van tyd tot tyd deur intense transformerende revolusies kan gaan – wat 'n konstante buigsaamheid sal vereis om aan te pas by die nuwe huweliks- en gesinscenario's waarby hulle betrokke is.

Epaar verteenwoordig deur die nommer 6

Sterkpunte: hier is 'n paartjie wat dit baie kan waardeer om saam met die gesin te wees (beide van die maat en joune). Behalwe natuurlik om jou eie familiekern te bou, met kinders of selfsbaie troeteldiere.

Sosiale lewe is ook baie belangrik vir hierdie paar, soos om saam met vriende en kollegas te woon, aan 'n groep of instelling deel te neem, of in die politiek op te tree of 'n groep troeteldiere te skep. ondersteuning.

Die vennote wat die egpaar vorm wat deur die nommer 6 gesimboliseer word, is immers geneig om baie plesier te skep daarin om nuttig en behulpsaam te wees, nie net vir kennisse en familielede nie, maar vir die gemeenskap.

Sien ook: Wat beteken dit om oor verdrinking te droom?

Hierdie mense wat hulle het ook die potensiaal om 'n verbintenis te vorm wat gekenmerk word deur romantiek, kuns en vriendskap.

Uitdagende punte: Een van die grootste probleme in hierdie paartjie se verhouding is idealisme. Daar is 'n neiging vir die een om die ander te ooridealiseer, aangesien hy of haar as baie perfek beskou word ten tye van hofmakery en die begin van die huwelik.

Met daaglikse saamleef kan hierdie onrealistiese verwagtinge egter ontketen. 'n sterk teleurstelling. En hierdie frustrasie genereer uiteindelik die teenoorgestelde uiterste van simboliek, wanneer die een byna uitsluitlik op die gebreke van die ander fokus.

Dit kan aanleiding gee tot oormatige terg, waarin 'n mens 'n gedrag kritiseer, eis en eis dat die maat kan kry nie. Of laat die romantiek eenvoudig kwyn en vestig net in 'n vriendskapsband.

Daarbenewens kan 'n oormatige waardering van vriendskappe hierdie paartjie 'n lewe laat hê wat nie soseer vir twee is nie, maar vir vier, ses, agt, in elk geval, van groepe(gesin) en klasse. In hierdie geval het die egpaar nie die nodige intimiteit en aangename programme vir twee nie.

Epaar gesimboliseer deur 7

Sterkpunte: die vlak van medepligtigheid en intimiteit wat hierdie paartjie het die potensiaal om te bou is iets baie mooi en inspirerend. Omdat hulle mekaar mettertyd meer en meer leer ken, wys hulle hul kwesbaarhede en vrese deur hul maat te vertrou.

Diep toegewyd om beperkings te oorkom en wysheid te bekom, hou hulle daarvan om te leer, te studeer, kursusse te neem en selfs om te deel geestelike oortuigings.

Hierdie geestelike of emosionele afstemming help hierdie paar gesimboliseer deur die Nommer 7 om die band van openheid aan die ander te vernou, aangesien elkeen baie van die maat leer. Hulle is ook geneig om 'n gemaklike lewe te geniet, met klas, verfyning en baie kwaliteit.

Soveel so dat sommige paartjies wat deur hierdie simboliek verteenwoordig word, baie waardeer vir naturalistiese praktyke, soos die versorging van die liggaam d.m.v. 'n goed gebalanseerde dieet. Aangesien 7 een van die getalle is wat met reis geassosieer word (soos 5 en 9), is dit waarskynlik dat die egpaar daarvan hou om te reis.

Uitdagende punte: Een van die grootste uitdagings vir hierdie paartjie is die vlak van wantroue wat die een kan hê in verhouding tot die ander. En die vrees dat een van die partye verraai, verkeerd verstaan ​​of selfs laat vaar word, kan die reaksie veroorsaak om jouself te bewapen

Douglas Harris

Douglas Harris is 'n gesoute astroloog en skrywer met meer as twee dekades se ondervinding in die verstaan ​​en interpretasie van die zodiac. Hy is bekend vir sy diepgaande kennis van astrologie en het baie mense gehelp om duidelikheid en insig in hul lewens te vind deur sy horoskooplesings. Douglas het 'n graad in astrologie en is in verskeie publikasies verskyn, insluitend Astrology Magazine en The Huffington Post. Benewens sy astrologiepraktyk, is Douglas ook 'n produktiewe skrywer, wat verskeie boeke oor astrologie en horoskope geskryf het. Hy is passievol daaroor om sy kennis en insigte met ander te deel en glo dat astrologie mense kan help om 'n meer vervullende en betekenisvolle lewe te lei. In sy vrye tyd geniet Douglas dit om te stap, lees en tyd saam met sy gesin en troeteldiere deur te bring.