Att drömma om en alligator: vad betyder det?

Douglas Harris 15-06-2023
Douglas Harris

Att drömma om en alligator kan betyda att länge dolda, omedvetna eller förträngda känslor och psykiskt innehåll kommer upp till ytan.

Med andra ord är det en fas där drömmaren har möjlighet att bli medveten om och tydligare identifiera vissa beteendemönster (vanor, laster, övertygelser, värderingar) som har varit inrotade i många år, kanske ärvda från föräldrar och mor- och farföräldrar.

Det omedvetna sinnet kan genom att få oss att drömma om reptilen vilja visa att vissa attityder och val måste läggas åt sidan för att en förändring ska kunna ske i våra liv.

Nedan hittar du information som kan hjälpa dig att bättre förstå vad det innebär att drömma om en alligator i ditt livs ögonblick.

Att drömma om en alligator: är det bra eller dåligt?

Det första steget i tolkningen av en dröm är att bekanta sig med symbolerna i drömmen och deras innebörd. Det andra steget är att veta att drömmar alltid handlar om drömmaren, hans personlighetsdrag och attityder som måste observeras.

När detta är gjort är det möjligt att använda drömmarna som ett viktigt verktyg för självkännedom och orientering i livet.

Alligatorn eller krokodilen som symbol anses vara "en nattlig och månmässig gudom, herre över de ursprungliga vattnen. Och för Pueblo-Mistekerna och Aztekerna i det gamla Mexiko föddes jorden av en alligator, som levde i det ursprungliga havet" (Dictionary of Symbols, s. 305).

Detta representerar dess nära koppling till det omedvetna (urvattnet, det ursprungliga havet). Alligatorn är en symbol med mycket rik representation när den dyker upp i våra drömmar.

Reptilen är ett tecken på att länge dolda, omedvetna eller undertryckta känslor och psykiska innehåll kommer upp till ytan.

Psykologiskt sett återspeglar alligatorn en stor utmaning för drömmaren, precis som den upplevdes i initiationsriterna. När en person gjorde en övergång i sitt liv, till exempel övergången från barndom till tonåring eller från tonåring till vuxenliv, markerade denna initiationsrit en nivåförändring, ett nytt existentiellt skede.

Så, När du drömmer om en alligator är det mycket troligt att personen går igenom en mycket vacker process av medvetenhet och mognad.

Det krävs mod och distansering för att möta nya erfarenheter och lämna vissa vanor, värderingar och övertygelser bakom sig.

Dessutom anses alligatorn vara ett psykopomp-djur (dvs. en guide till en symbol eller mening).

I det gamla Egypten representerades till och med de döda ibland i form av detta djur, vilket visar dess symboliska kraft som en återspegling av drömmarens resa till en ny medvetandenivå.

Att släppa taget om det förflutna, om hur du såg dig själv, om hur samhället dömde dig, om den bild som din familj hade av dig är inte en lätt process, men en process som är värd att leva.

Hur man förstår innebörden av att drömma om en alligator

Att drömma om en alligator kan vara en reproduktion av ditt liv, men det kan också bara vara en förstärkning av något som händer dig i ditt yrkesliv eller privatliv.

Därför kan vissa frågor hjälpa till i denna process att förstå drömmarnas symbolik, underlätta självreflektion och stimulera personen att göra associationer till det han eller hon lever i vardagen eller till situationer som han eller hon redan har upplevt.

Och framför allt för att få tolkningen att bli verklighet och kunna vidta åtgärder.

STEG ETT: FRÅGOR ATT STÄLLA TILL DIG SJÄLV OM DRÖMMEN

  • Hur reagerar du på alligatorn som dyker upp i din dröm? Tittar du noga på den, känner du till faran, men vågar du ta itu med den? Eller springer du iväg?
  • I vilken scen förekommer alligatorn? Finns det andra personer i detta sammanhang? Vilka är de?
  • Är alligatorerna upprörda, modiga och rör sig hotfullt, eller är de helt enkelt naturliga, med munnen stängd, utan att förskräckas?

STEG TVÅ: VAD SOM HÄNDER I DITT VERKLIGA LIV

  • Inser du att känslor, känslor, önskningar och drömmar dyker upp igen eller kommer upp till ytan som länge har verkat vilande, dolda och till och med förträngda?
  • Blir du medveten om vissa beteendemönster (vanor, laster, övertygelser och värderingar) som har ett nära samband med vad du har lärt dig, sett eller ärvt från dina föräldrar och mor- och farföräldrar?
  • Inser du hur viktigt det är att frigöra dig från dessa känslomässiga och beteendemässiga reaktioner, liksom från din syn på dig själv och livet, för att kunna gå in i en ny fas?
  • Är du motiverad att undersöka dig själv och lära dig vissa ockulta, psykologiska, känslomässiga, drömlika och esoteriska kunskaper?
  • Är du medveten om att du befinner dig i en förvirrad, till och med kaotisk fas, som ett resultat av att du lämnar en cykel och påbörjar en annan, och når en ny existentiell nivå och ett nytt stadium?
  • Har du modet att möta det nya, skapa nya vanor och mogna i livet?

Vad betyder det att drömma om en alligator?

Betydelsen av att drömma om alligator är direkt relaterad till beteendemönster som behöver ändras eller att du går igenom en övergångsfas och redan är eller behöver ändra något. Nedan ser du några av de viktigaste förklaringarna om vad det innebär att drömma om alligator.

Att drömma om en alligator som attackerar

Att drömma om en alligator som attackerar och att du reagerar på det genom att vara uppmärksam på det och känna igen faran, men med modet att hantera det, tenderar att spegla din dagliga inställning till att medvetet engagera dig i denna cykelförändring och mognad.

ATT DRÖMMA ATT DU FLYR FRÅN EN ALLIGATOR

Att drömma om en alligator i vattnet, till exempel, och att du uttryckligen springer iväg och undviker att se och hantera reptilen, kan tyda på att du har svårt att ta dig igenom denna övergångsfas i ditt liv och inte ens vill erkänna hur viktigt det är att mogna och släppa taget om det förflutna.

Det kan vara så att drömmen där krokodilen dyker upp väl beskriver det livsområde där din tillvaro är mest uppenbart under förändring, vilket kan präglas av förvirring och en känsla av kaos.

ATT DRÖMMA OM ATT MÄNNISKOR ÄR PÅ INSPELNINGSPLATSEN MED ALLIGATORER

De personer som finns där i alligatordrömmen kan lyfta fram egenskaper som du behöver släppa taget om eller lämna i det förflutna. Om det till exempel är din far kan det tyda på att vissa värderingar, reaktioner och beteendemönster som din far notoriskt hade måste övervinnas.

ATT DRÖMMA ATT ALLIGATORN ÄR UPPRÖRD

Att drömma om en stor alligator som är upprörd, arg och rör sig hotfullt kan tyda på att vissa känslor och beteendemässiga reaktioner kommer att dyka upp hos dig eller människor i din omgivning på ett mycket kaotiskt, starkt och effektfullt sätt.

Ta till dig och smält väl vad de kan representera när det gäller att övervinna, släppa taget och gå över till en ny nivå av moget uttryck av dina känslor, känslor och kunskaper.

Att vara lugn i en dröm om en alligator

Om alligatorn i drömmen har en lugnare rörelse, med munnen stängd och utan att sprida skräck, kan det tyda på att den process som du går igenom - att bli medveten, övervinna övertygelser och mogna - är mindre kaotisk och hotar din säkerhet.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.