Kronchakra: koppling till andlighet

Douglas Harris 01-06-2023
Douglas Harris

Det sjunde chakrat kallas även kronchakrat eller Sahasrara. Färgen är violett med inslag av vitt och guld. Det ligger högst upp i mitten av huvudet. Dess symbolik är lotusblomman som har 1000 blad. Det är direkt kopplat till hjärnan och till kopplingen till kosmos.

Vi kan också kalla det sjunde chakrat för kranskärlschakrat. Den motsvarande körteln för detta energicentrum är tallkottkörteln, som har en mycket bred funktion i hela vår organism.

Egenskaper hos kronchakrat

Denna energivirvel är karakteristisk för kopplingen till andlighet (inte identifiering med dogmer) och den fysiska, mentala, känslomässiga och andliga integrationen i sin helhet. Det är här som vi kan få den transcendentala upplevelsen av förening med universum.

Det är genom detta morfogenetiska energicentrum som vi utvecklar tron och kvaliteten på våra böner och meditationer. Det är också genom detta centrum som vi sammanför intellektet och intuitionen, vilket förändrar bredden på vår förståelse av livet och gör oss ett med allting. Det är platsen för utvecklingen av människans högre perfektion.

Kronans harmoniska funktion gör att vi till en början inser stillheten i vårt sanna väsen, dess renhet och allestädesnärvaro. Denna fullhet i vårt väsen sker gradvis.

Även om chakrat redan är öppet har vi intrycket av att vakna upp från en djup sömn, känslan av att komma hem, tills det förvandlas till en verklighet av permanent glädje.

Obalanserat kronchakra

Effekterna av ett stängt sjunde chakra är att man känner sig helt separerad från det harmoniska flödet av Jaget och med det utvecklar man en begränsande rädsla som blockerar alla andra chakran.

För att göra det lättare bör vi i ett första skede göra en energetisk rening med en bra professionell person, där integrationen och styrkan av samma sak kan återvinnas för att hjälpa till på vägen mot självutforskningen. Vi bör inse hur handlingar och tankar kan begränsa vår eviga glädje.

Bristen på denna självkännedom kan destabilisera ditt kommunikationscentrum med universums större visdom. Denna begränsning kan och måste ändras med hängivenhet och fasthet.

Kraften i flödet av det nya finns i Sahasrara och utan den är det mycket svårt att öka din tro och överlåtelse. Att utveckla din förmåga att tysta och lättare frigöra de andra chakrana från föreställningar som t.ex. knapphet är också en del av detta chakras ansvar.

En bra fråga att ställa sig själv är: "Tror jag på livet?".

Andra bra frågor att besvara är:

  • Accepterar jag att livets naturliga flöde leder mig?
  • Har jag använt tystnaden för att aktivera min kreativitet?
  • Kan jag frigöra mig från negativa och destruktiva tankar?
  • Litar jag på det nya som kan dyka upp när som helst?
  • Brukar jag få inspiration för att lösa utmaningar?
  • Använder jag alltid min fria vilja medvetet?
  • Kan och vill jag tillåta mig själv att välja att göra annorlunda?
  • Hur kan jag vara mer kreativ i denna självundersökning?

Skapa en egen fråga och skicka den till mig om du vill.

Balansera ditt kronchakra

När du har besvarat dessa och andra frågor som du har ställt dig själv på ett ärligt sätt är det dags att lugna ner ditt sinne, andas djupt och slappna av. Gör plats för det nya i det här ögonblicket. Vänta i tystnad på att din inre visdom ska svara dig eller ge dig riktlinjer.

En stressig dag med mycket ilska påverkar vårt energifält, våra chakran och vår fysiska kropp negativt.

Detta bör vara en process som kräver tålamod och beslutsamhet, eftersom det också kan vara en mycket utmanande tid att komma i kontakt med våra svar. Om det är för svårt söker du hjälp av en professionell person som kan hjälpa dig att organisera dina idéer och gå vidare på ett enklare sätt.

Meditation/full uppmärksamhet på andningen är ett riktigt bra verktyg för chakrajustering, och kan/bör alltid användas. Fysiska övningar som yoga är också utmärkta. Att göra energiterapier ofta kan vara till stor hjälp i processen med att mogna känslor och andlig utveckling.

Att hålla sinnet under observation och kontroll för att välja rätt tankar är också utmärkta övningar. Att vara i kontakt med naturen, med medvetet fokus på vortexåterhämtning, är härligt och energigivande.

Baserat på utvecklingen av mitt arbete "Virtues with Conscience" föreslår jag att du investerar i "hängivenhet", en egenskap som ger oss mer disciplin i vårt dagliga liv, för att nå den punkt av materiell och andlig balans som vi så gärna vill ha. Denna inre hållning av hängivenhet och kärlek till dig producerar vanligtvis mer fokus, centrering och beslutsamhet, vilket lite efter lite förstärker ditt 7:eChakra och mycket mer.

BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR CHAKRANA

Vi har sju chakran som är energicentra där medvetandet eller livets naturliga visdom uppfattar och utför två funktioner samtidigt: den representerar sig själv och våra känslor i samband med den. På så sätt utvecklar vi medvetenheten om vad som är rätt i vårt liv och vad som inte är rätt. Chakraet visar oss vårt omedvetna i handling.

Alla dessa centra är fördelade nära och längs ryggraden. Deras form liknar en parabolisk antenn och deras uppfattning är som en radar. De uppfattar världen och lider av effekterna av händelser och människor runt omkring oss. De fungerar också som riktiga kraftverk för utstrålning av energi, känslor och tankar.

De är grundläggande för att reglera vår organism, skapa harmoni och balans mellan det fysiska, känslomässiga och mentala och skapa en koppling mellan den materiella kroppen och den subjektiva världen.

Så vart och ett av de sju chakrana rymmer alla de känslor vi upplever, vilket omedelbart påverkar de fysiska och energetiska resultaten av vårt dagliga liv. En stressig dag med mycket ilska påverkar vårt energifält, chakrana och den fysiska kroppen negativt.

Nu när du har fått denna värdefulla information är det helt upp till dig vad du gör med den. Inget av det som sagts här ersätter att du går till doktorn eller genomgår behandling. Tvärtom, att återställa ditt chakra kan påskynda någon av dessa helandeprocesser.

Jag hoppas innerligt att du kommer att vandra en medvetenhetens väg med många glädjeämnen och framgångar. Må dina undersökningar ge dig fantastiska framgångar.

Namaste! Min varelse känner igen din varelse i all dess prakt!

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.