Verkar dina drömmar vara osammanhängande?

Douglas Harris 01-07-2023
Douglas Harris

Verkar dina drömmar vara osammanhängande och är det därför du inte uppmärksammar dem? Många människor uppmärksammar inte sina drömmar eftersom de inte uppfattar direkta och uppenbara samband mellan de symboler som dyker upp under sömnen och deras upplevelser i den konkreta verkligheten.

En av orsakerna till detta är att vi från mycket ung ålder lär oss att lyssna mycket mer på yttre krav än på inre krav. Vi lär oss att inte lyssna på vad vi säger till oss själva, varken vakna eller sovande. En annan orsak är förväntningen att drömmar fungerar linjärt: jag lever så här, jag drömmer så här.

Problemet är att det omedvetna psykets fokus inte nödvändigtvis motsvarar det ögonblick som vi konkret upplever. De kan vara olika saker.

Den medvetna viljan rör sig mot en fråga och det omedvetna pekar mot en annan.Ett exempel:

  • I det konkreta livet är drömmaren fokuserad på sin karriär, på sina professionella åtaganden, på att kunna uppfylla vissa krav från företaget, men drömmar om symboler som hänvisar till relationer.
  • Det betyder att det här temat är viktigt för drömmaren att utvärdera. Det är möjligt att en sak är kopplad till en annan, men inte nödvändigtvis. Kanske är de antagonistiska, kanske inte.
  • Ur det omedvetnas synvinkel kräver denna familjesymbol en viss eftertanke, den visar drömmaren något som han inte känner till om sig själv och det är det tema som det omedvetna ber om att få se, även om medvetandets fokus är ett annat.

Förstå här vad drömmar är till för.

Att tolka sina egna drömmar ger svar på möjliga orsaker till problem.

Att intressera sig för drömmar är att söka förståelse för de symboler som produceras av oss själva. Det är en tillnärmning mellan våra upplevelser i den konkreta verkligheten och i vår psykiska verklighet. Det är aspekter som tillsammans leder oss mot en mer mogen och medveten attityd i livet.

Informationen i en dröm kan, när den är rätt förstådd, styra den medvetna viljan, det vill säga våra val och beslut, vår förändring av synsättet, vår bekantskap med teman som vi förkastar hos oss själva, kort sagt...

Det är alltid en drivkraft mot en djupare förståelse av sig själv. Förstå bättre här hur drömsymbolik fungerar .

En kugge i hjulet för personlig utveckling

Att skapa symboler är en mänsklig förmåga, och att använda denna inre resurs för att bli mer medveten hjälper drömmaren att reflektera och utvärdera sina attityder i det konkreta livet, även om den totala förståelsen av symbolen kommer senare. Drömmen pekar på de teman som måste göras medvetna.

Eftersom vi tyvärr kulturellt har lärt oss att distansera oss från vårt inre liv, måste vi skapa behovet av denna förbindelse och förstå mer och mer vad den innebär för vår utveckling som individer i världen, vilket förbättrar våra val och beslut och gör det möjligt för oss att agera på ett mer integrerat och mindre fragmenterat sätt.

När drömmaren intresserar sig för sina drömmar närmar han sig den väg som leder honom till självförverkligande.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.