Vad betyder det att drömma om en flod?

Douglas Harris 18-10-2023
Douglas Harris

Att drömma om en flod kan symbolisera olika betydelser: hur vattnet rinner, hur det är kopplat till två olika punkter (början och slut), om det finns stammar som blockerar vattnets passage... Allt detta kan representera hur drömmaren hanterar livet och hur han möter de hinder som dyker upp framför honom.

Läs mer information nedan för att hjälpa dig att bättre förstå vad du drömde om.

Reflektera över sammanhanget när du drömmer om en flod.

  • Hur fungerar floden som presenterar sig i drömmen?
  • Är det möjligt att se dess kanter?
  • Hur ser ditt vatten ut?
  • Är det en intensiv, bred flod eller en bäck?
  • Vilka handlingar utför drömmaren i förhållande till symbolen?
  • Finns det hinder i floden?

Reflektera över vad det omedvetna sinnet kan signalera när du drömmer om en flod.

  • Hur ser jag på mitt eget liv? Går jag runt hinder eller kastar jag mig mot dem?
  • Kan jag acceptera kurvorna och obeständigheterna i mina erfarenheter eller slösar jag energi på att försöka kontrollera dem på ett illusoriskt sätt?
  • Identifierar och planerar jag starten, utvecklingen och slutförandet av mina projekt eller styrs jag av externa faktorer?
  • Har mitt liv varit kreativt och rörligt eller känner jag mig stillastående och förgiftad av situationer som gör mig olycklig?

Förstå möjliga tillämpningar av att drömma om en flod:

Att drömma att du korsar en orolig flod

Att korsa en turbulent flod i en dröm kan tyda på att drömmaren står inför utmaningar när det gäller att ändra ett beteende för att införliva ett annat. Han kan stå inför en inre kamp för att lämna en psykisk plats och gå över till en mer medveten plats.

Att drömma om att du bärs med av en ström

Att bli bortförd av flodens forsar kan tyda på att drömmaren har ställts inför inre eller yttre krafter som han inte har någon kontroll över. Han kan vara utlämnad åt någon situation och en sådan insikt kan fungera både som en indikation på att något mer medvetet agerande måste vidtas och för att visa att drömmaren inte kan göra något och måste låta situationen flyta på.

Att drömma om en förorenad flod

En död eller förorenad flod kan tyda på att drömmaren är psykiskt eller fysiskt stillastående eller berusad av känslor och situationer som han eller hon inte uppskattar och som inte främjar hans eller hennes egen utveckling.

Vad symboliserar en flod?

En flod är ett vattendrag som begränsas av två motsatta stränder. Floder är intressanta formationer ur symbolisk synvinkel, de representerar starkt den egna individuationsvägen och får oss att reflektera över upplevelsen av själva livet, med dess flytande och dess begränsningar, med dess rörelse och dess tröghet, kurvor och forsar, källa och mynning. Floder kan vara av oceanisk eller liten storlek.Det kan också vara en död, förorenad eller kontaminerad flod.

Se även: Allt om Skyttens tecken

Förbindelse mellan två punkter

Liksom havet är ett av flodens kännetecken rörelsen, men de båda uttrycken skiljer sig åt. Medan vi i havet ser en cyklisk rörelse med hög- och lågvatten, ser vi i floden en kontinuerlig rörelse från början till slut. Riktningen är i allmänhet densamma. Floden har sitt ursprung och slutar på olika platser. Det är en förbindelse som tenderar att bli linjär mellan en punkt A och en punkt B, till dentill skillnad från havet, som har en mer mångsidig energi.

Se även: Att förstå Reiki-symbolerna

Variationer i vattenflödet är viktiga.

Floder kan ha olika färger i sina vatten, olika uppehållstid och till skillnad från hav och oceaner kan de helt enkelt upphöra att existera vid vissa tidpunkter. De kan också ha bifloder, grenar och förgreningar, och sådan information kan vara användbar och viktig för att förstå drömmen.

En bred och omfattande flod, med kraftiga forsar, klippor och höga stränder, ger säkerligen annan information än en smal, lugn bäck utan många hinder eller en förorenad och livlös flod.

Det är inte ovanligt att drömmaren i drömmar med den här symbolen stöter på broar, stockar eller passager som förbinder de två stränderna. Detta kommer också att vara viktig information, liksom skillnaden mellan att korsa en flod och att navigera på dess lopp.

Våra experter

- Thaís Khoury har en examen i psykologi från Universidade Paulista, med forskarutbildning i analytisk psykologi. Hon använder sig av drömtolkning, kalatoni och kreativa uttryck i sina behandlingar.

- Yubertson Miranda, som har en filosofiutbildning vid PUC-MG, är symbolog, numerolog, astrolog och tarolog.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.