Kinesisk astrologi: förstå hur den fungerar

Douglas Harris 17-05-2023
Douglas Harris

Kinesisk astrologi är en bred och djupgående studie som omfattar både individens energimässiga konstitution, som kan kännas till genom information om födelsedatum, tid och plats, och studiet av omvandlingarna av de energimässiga ögonblick som planeten genomgår och dess respektive rörelser som påverkas av stjärnorna.

Inom detta system görs en kartläggning av den energetiska konstitutionen för individen, en studie med analyser och relationer mellan hans energibildning och den energibildning som är aktiv på planeten vid en viss tidpunkt.

Denna studie möjliggör en personlig förståelse av livets händelser, av orsakerna till varför saker och ting sker på ett visst sätt och inte på ett annat. Den ger också personen förutsättningar att på olika sätt se vad som händer eller kan hända, vilket ger en enorm kunskap om sig själv och om de saker som händer en dagligen.

Kinesisk orientalisk astrologi är ett rikt system som gör det möjligt för oss att ständigt förbättra vårt personliga förhållande till kosmos och som bidrar till utvecklingen av en mer autonom och självmedveten individ som alltid vandrar på öppnare vägar och har fler valmöjligheter i sitt liv.

De metoder som används i kinesisk astrologi

I detta system presenterar de viktigaste astrologiska skolorna metoder som tar hänsyn till förhållandet mellan himmel och jord och som relaterar till de fem rörelserna av Qi, även kända som de fem elementen (eld, jord, metall, vatten och trä) och deras energicykler av Yin och Yang.

Kinesiska astrologiska tekniker är relaterade till den kinesiska kalendern och dess tolvårscykel, den kinesiska zodiaken, som är populär i den västerländska kulturen genom horoskopet. Detta är en av de äldsta och mest exakta lunissolära (med hänsyn till solen och månen) kalendrarna i världen.

Hur tidsenergikretsar fungerar

Den österländska astrologin analyserar detta genom tidsenergicykler. Dess förutsägelser kan visa och indikera de bästa tidpunkterna för att förverkliga en önskad händelse och gör det också möjligt att veta hur man bäst genomför den. För att göra detta observeras tidigare perioder som hade samma energimässiga egenskaper genom cykler som upprepas från tid till annan.

Bland de mest aktiva systemen inom kinesisk astrologi finns de Ba Zi (kända som ödets fyra pelare) och den Zi Wei Dou Shu (När vi använder teknikerna i dessa system kan vi bättre förstå de psyko-emotionella tendenserna, med en mycket effektiv beskrivning av personlighetsdrag, samt den personliga bioenergetiska strukturen. Det finns alltså möjlighet att veta om det finns någon organisk svaghet, med uppmärksamhet på den fysiska och emotionella delen.

Astrologiskt diagram i kinesisk astrologi

Dessa analyser görs med hjälp av den energetiska konstitutionskartan som är personlig och innehåller viss information om individen, t.ex. födelseår, månad, dag, timme, plats och kön.

Det är också möjligt att upptäcka blockeringar som hindrar människans utveckling på ett helhetsmässigt sätt, genom att utvärdera hennes potential, hälsa och relationer. Det gör det också möjligt att se latenta kreativa möjligheter som lättare kan utvecklas.

Den kinesiska orientaliska astrologin är mer än att bara känna till och förstå yttre processer och influenser, den erbjuder en bättre förståelse av sig själv och sitt förhållande till världen och ger en känsla av en immanent närvaro som återspeglar livet i de mest inneboende detaljerna hos varelsen, i dess tid och på den planet där den lever.

Se mer: Kinesiska horoskop: Lär känna de kinesiska tecknens egenskaper

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.