Vad betyder det att drömma om ett sjukhus?

Douglas Harris 25-08-2023
Douglas Harris

Att drömma om ett sjukhus kan på en symbolisk nivå representera en fas som drömmaren går igenom och som kan vara gynnsam för att förstå vissa vanor och attityder som har dränerat hans vitalitet och skapat hinder i hans dagliga liv. Eftersom sjukhuset är en plats dit sjuka människor går för att söka efter botemedel eller för att minska sitt lidande och sin smärta, har drömmaren chansen att gå igenomen process för att se vad som är fel, vilket kan förändra beteenden och beroenden.

Läs mer information nedan för att hjälpa dig att bättre förstå vad du drömde om.

Reflektera över sammanhanget när man drömmer om ett sjukhus.

 • Söker du hjälp på sjukhuset?
 • Är det en konsultation eller en nödsituation?
 • Är du en av vårdpersonalen på den här webbplatsen?
 • Hjälper du några patienter?
 • Kan du säga vilken sjukdom du hjälper en sjuk person att återhämta sig från?
 • Vad är det för person som du hjälper?
 • Är du på väg att återhämta dig från eller vårdar ett hälsoproblem på sjukhus?

Reflektera över vad ditt omedvetna sinne kan signalera när du drömmer om ett sjukhus.

 • Känner du ett behov av att undersöka en viss vana, ett visst beteende eller ett visst beroende som har gett dig missnöje, begränsning eller till och med saboterat dig själv i detta skede av ditt liv?
 • Har du ett ökat behov av att vila och återhämta dig från ett problem?
 • Förstår du vikten av att be någon om hjälp för att hantera en viss fråga eller relation?
 • Har du känt en önskan att ge av dig själv till andra, att hjälpa människor och vara mer medkännande, hjälpsam och helande? Eller har vänner och kollegor krävt mer av din tid, energi, ditt lyssnande och din hjälp?
 • Märker du hur mycket dina känslor och ditt humör varierar, särskilt när du har kontakt med någon eller vistas på en viss plats?

Förstå möjliga tillämpningar av drömmen om ett sjukhus:

Att drömma att du söker hjälp på ett sjukhus

Om du söker hjälp på sjukhus är det kanske en indikation på att du behöver ta mer hand om dig själv, din hälsa, rensa ut de vanor som är skadliga för din vitalitet, ditt välbefinnande och din mognadsprocess och existentiella tillfredsställelse. om du söker denna hjälp genom ett normalt samråd eller i en nödsituation Behovet av att lägga märke till en saboterande vana kan vara gradvis eller brådskande.

Att drömma att du är sjukhuspersonal

Om du är en av vårdpersonalen på denna plats och hjälper en patient, kom ihåg att varje element, objekt, miljö och person i drömmen hänvisar till drömmaren själv - symboliskt, förstås. Därför är det grundläggande, om det visas i drömmen, att veta vilken sjukdom du hjälper eller vilken person du hjälper, för att få tydligare detaljer omsom behöver läka (förändras): det symboliska innehållet i sjukdomen. Om det till exempel är hjärtat kan det vara ett bra tillfälle att ändra ditt sätt att uttrycka dina känslor. Om det är hjärnan som är den sjuka delen, var uppmärksam på vissa negativa, tvångsmässiga eller kritiska tankar som du har och som kan undergräva din klarhet och din hälsa.

Att drömma om den person som du hjälper i din dröm

På samma sätt tenderar den person som du hjälper i din dröm att representera vilken sida av din personlighet som förtjänar mer tillgivenhet, uppmärksamhet och förändringar. Om det till exempel är någon du känner som du uppfattar som en person som är mycket osäker, vacklande och obeslutsam, kanske du behöver undersöka djupare denna attityd som du kanske också visar i ditt dagliga liv.för att bli mer beslutsam och självsäker.

Att drömma att du behandlas på ett sjukhus

Ditt omedvetna avslöjar att du är medvetet involverad i processen att lära känna dig själv bättre och göra de nödvändiga beteendeförändringarna av vissa attityder som kan skada din dagliga verksamhet och ditt liv som helhet på något sätt.

Vara uppmärksam på dina behov

Varje återhämtning bör ske under en period av vila, särskilt när man är inlagd på sjukhus. Psykologiskt sett kan därför en dröm om en sådan plats motsvara behovet av att sakta ner, vila och förnya batterierna genom en paus och ett bättre minne.

På ett sjukhus finns det sjuka människor, människor som ber om hjälp och andra - sjukvårdspersonal - som erbjuder medicinsk hjälp. Att drömma om ett sjukhus kan därför avslöja att drömmaren går igenom en fas där han måste be om hjälp eller erbjuda stöd till människor som är i behov.

Ompröva dina attityder och relationer

Samtidigt kräver sjukhusverksamheten en hög grad av stränghet när det gäller renlighet. Därför är det viktigt att drömmaren utvärderar om han eller hon behöver ägna sig mer åt uppgifter i sitt dagliga liv som kräver en större förmåga till organisation, planering och renlighet. I djupare bemärkelse handlar metaforen i behovet av att undvika smitta och risken för infektioner omMed andra ord bör du vara mer selektiv i fråga om de miljöer och företag som du umgås med under den här fasen av ditt liv, eftersom människor, grupper och platser som du besöker kan ha ett starkt inflytande på din hälsa (känslomässigt, psykiskt och fysiskt).pessimister.

Våra experter

- Yubertson Miranda, som är filosofiutbildad vid PUC-MG, är symbolog, numerolog, astrolog och tarolog.

- Thaís Khoury har en examen i psykologi från Universidade Paulista, med forskarutbildning i analytisk psykologi. Hon använder sig av drömtolkning, kalatoni och kreativa uttryck i sina behandlingar.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.