Att drömma om ett lejon: vad betyder det?

Douglas Harris 01-06-2023
Douglas Harris

Att drömma om ett lejon har olika betydelser beroende på sammanhanget i drömmen. Symboliskt har lejon alltid förknippats med styrka, styrka, mod, ädelhet, heder och instinkter, men också med våld, konkurrenskraft, kamp och dominans.

I drömmar kan de därför uppträda i många olika former och varje sammanhang ger oss en annan förståelse. Att bli attackerad av ett lejon har olika betydelse jämfört med ett lejon som är fångat och ensamt.

Därför är det viktigt att observera hur komplex denna symbolik är och i vilken fas av livet vi befinner oss, eftersom drömmar är meddelanden från det omedvetna och att veta hur man tolkar dem kan vara ett viktigt verktyg för självkännedom.

Läs nedan hur du förstår vad det innebär att drömma om ett lejon.

Att drömma om ett lejon: är det bra eller dåligt?

Det är sällan som innebörden är enbart positiv eller negativ. Om det finns engagemang för de frågor som drömmen tog upp kan det som till en början kan ha framstått som ett "dåligt omen" generera positiva förändringar.

Om du drömmer om ett lejon är det viktigt att tänka på vad symbolen betyder. Lejon är extremt kraftfulla och majestätiska varelser. Det är inte konstigt att de kallas för skogens eller djungelns kungar, även om de främst lever i savanner och områden med låg växtlighet. De är de enda vilda kattdjuren som lever i grupper och har en kollektiv livsstil.

Ett av de mest slående dragen hos lejonen, särskilt hos hanarna, är manen som fungerar som en form av imponerande och skrämmande motståndare .

Men livet för lejonen är inte alls lätt. Trots att de är fullt utrustade för att jaga lyckas bara 30 procent av deras försök.

I lejonsamhället är rollerna väldefinierade, med en ledare som utmärker sig genom sin styrka och som är Ansvarig för gruppskyddet. Det finns hanar som underkastar sig denna kraft och honor som tillsammans jagar och tar hand om sina ungar.

Ett annat slående kännetecken är brölet som kan höras på flera kilometers avstånd och som används för att visa sin närvaro, bestämma sitt revir och kommunicera med flocken under jakten.

Kulturellt sett har lejon alltid funnits i olika kulturer som Egypten, Indien och Kina, där de alltid har varit en inspirationskälla för konsten och kan hittas:

 • i mytologin som Judas lejon

 • i berättelser som Lejonet från Nemea
 • i astrologin som konstellationen och tecknet Lejonet
 • I Tarot förekommer det redan i kortet med kraften.
 • och även i tecknade filmer, som Lejonkungen och det tarmlösa lejonet från Trollkarlen från Oz.
 • samt musik.

I alla former är det en symbol för styrka och mod. I drömmar har lejonet också denna symbolik, men beroende på sammanhanget kan det till exempel vara brist på handling eller uttryck för din intuition. Så låt oss först förstå drömmen bättre innan vi går till dess innebörd.

Hur man förstår innebörden av att drömma om ett lejon

Att drömma om ett lejon är knappast en reproduktion av något verkligt som du går igenom, eftersom vi vanligtvis inte möter lejon dagligen. Men ja, drömmen kan vara en förstärkning av något som du upplever.

Därför kan vissa frågor hjälpa till i denna process att förstå drömmarnas symbolik, underlätta självreflektion och stimulera personen att göra associationer till det han eller hon lever i vardagen eller till situationer som han eller hon redan har upplevt.

Och framför allt för att få tolkningen att bli verklighet och kunna vidta åtgärder.

STEG ETT: FRÅGOR ATT STÄLLA TILL DIG SJÄLV OM DRÖMMEN

 • Hur ser lejonet ut?
 • Hur är lejonets temperament?
 • Är det bara ett lejon, flera lejon och lejoninnor?
 • Interagerar drömmaren med eller observerar symbolen?
 • Hur känner du dig i kontakt med denna person?

STEG TVÅ: VAD SOM HÄNDER I DITT VERKLIGA LIV

 • Möter jag mina utmaningar med mod och drivkraft eller blir jag våldsam när jag möter motgångarna?
 • Är jag uppmärksam på mina instinkter och min intuition?
 • Är min styrka till för att skydda eller för att förstöra?
 • Är skrämseln av mina motståndare hederlig eller försöker jag till varje pris dominera dem?

VAD BETYDER DET ATT DRÖMMA OM ETT LEJON?

Innebörden av att drömma om lejon beror på sammanhanget och vad som händer i lejondrömmen. Nedan ser du några av de viktigaste tolkningarna av vad det innebär att drömma om lejon.

Att drömma om ett lejon som attackerar

Att drömma om ett lejon som attackerar dig kan betyda att det finns psykiska aspekter som är utom kontroll och som hotar drömmarens psykiska balans. Hans instinkter vänder sig mot honom själv.

Att drömma om ett tamt lejon

Att drömma om ett tamt och domesticerat lejon eller ett lejon i bur kan visa att drömmaren har sina instinkter under kontroll, men det kan också tyda på att det naturliga i dessa aspekter äventyras eller avtrubbas.

Att drömma om ett lejon på en cirkus

Att drömma om ett lejon på en cirkus kan tyda på att instinkter har undertryckts och att drömmaren agerar på ett onaturligt sätt, utanför sin sanna natur.

Det kan också betyda att du tvingas att agera på detta sätt, oavsett om du är medveten om detta eller inte.

Att drömma om ett fritt lejon

Att drömma om ett lejon som är fritt på savannen kan tyda på att drömmaren har sina instinkter bevarade och vet hur han eller hon ska uttrycka dem på ett lämpligt sätt.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.