Pyrit: stenens betydelse och hur man använder den för att locka till sig välstånd

Douglas Harris 28-05-2023
Douglas Harris

A pyrit är den sten som också kallas "dårens guld" på grund av sin gyllene färg och likhet med den ädla malmen. Den finns oftast i olika former som symboliserar de olika krafter som verkar i en situation.

Många frågar mig vad stenen är för att "tjäna pengar". Jag förklarar att det inte finns några sådana magiska och omedelbara lösningar. Vi måste söka lösningar genom att leta efter problemets rötter. I det här innehållet kommer du att förstå vad pyrit är och hur den kan hjälpa till att stimulera flödet av välstånd.

Pyrit: betydelse

Namnet kommer från Pyr från grekiskan, eld, och det antas att namnet kom på grund av de gnistor som de släppte ut när de träffades i utgrävningarna.

Ekonomiskt sammanhang

Den globala ekonomiska krisen har lärt oss en hel del om det allmänna begreppet kris, särskilt att den inte uppstår av en enda anledning utan snarare på grund av en rad situationer.

En kris uppstår inte plötsligt, utan växer och utvecklas med tiden. För att slutresultatet ska bli positivt måste vi göra nya val, se över mål och prioriteringar. Kort sagt, för att överleva kriser måste vi ändra mönster.

Pyritstenen och mentaliteten av överflöd

Människor med en överflödsmentalitet har en positiv syn på livet, de tror att det finns tillräckligt med resurser i världen för alla, utan att någon behöver förlora för att den andra ska vinna.

Det är principen "win-win", som innebär att helheten är större än summan av delarna. Denna positiva vision gör människor storsinta, lojala och inriktade på samförståndslösningar och på att nå framgång i partnerskap.

De respekterar andras rätt att vara och tänka annorlunda, de söker och erkänner det bästa hos dem de möter, de föredrar att arbeta i team, de accepterar kritik som en möjlighet till förbättring och de gillar att dela med sig av, belöna och fira framgångar. Ingen rädsla, ingen ångest och ingen förbittring.

En person med en bristmentalitet har å andra sidan en självisk syn på livet, som om allt som någon får eller har tas ifrån honom eller henne. Detta ger upphov till "jeitinho" (sätt att göra saker och ting) där man drar fördel av saker och ting eller över någon.

Detta sätt att se på livet gör människor småaktiga, snåla, skeptiska, fokuserade på problem, upptagna av att undvika och peka ut fel och skuld hos andra och rädda för att nå framgång.

De misstror andra, ser olikheter som hot, uppfattar kritik som personlig och saknar lojalitet, har svårt att samarbeta, föredrar bestraffning framför belöning och kan inte dela med sig av framgångar, vilket leder till att de lever ett oroligt, räddhågat och olyckligt liv.

Hur man rengör och ger energi

Energirensning kan göras på olika sätt. Se några förslag:

  • Placera stenarna ovanpå en drusa (en grupp kristaller på en enda bas) eller selenit;
  • Låt dem ligga i solen.

Vad används den till?

För att tjäna pengar krävs arbete, kompetens, engagemang, vilja, intelligens, strategi och handling.

Kombinationen av dessa egenskaper är det ultimata målet som i slutändan leder till ekonomisk framgång. Vi använder oss av pyrit för att symbolisera denna kraftsamling och påminna oss om våra mål.

Pyrit och tecknet

Många människor letar efter stenar som är kopplade till ett tecken, men sanningen är att detta bortser från personens hela liv, de utmaningar och tillstånd som de befinner sig i och de utmaningar de står inför. Dessutom kan en eller två stenar för ett helt liv, förutom att vara lite, potentiera det som skulle vara i obalans hos personen. Även astrologiskt sett är vi inte bara vår solaspekt, vi är en himmelskt helhet,Jag föreslår en mer flexibel syn på utmaningarna med det numerologiska personliga året.

Hur man använder pyritstenen

Vi kan placera pyriten på skrivbordet eller på en framträdande plats på kontoret, efter att ha rengjort den och gett den energi.

Pyrit hjälper oss att fokusera på våra mål, att leta efter de egenskaper som krävs för att uppnå dessa mål och att hantera nödvändiga skillnader och anpassningar. Om inte, kommer pyrit bara att vara "guld-dos-tolos".

Pyritkristall i dekoration

Eftersom välstånd inte bara är kopplat till arbete är det också möjligt att använda stenen som dekoration i till exempel vardagsrummet.

Du kan välja att använda en pyritdrudga i din heminredning. Men om stenen ska påverka hela miljön där den placeras beror på platsen (storlek, vad som finns i den, mängden elektronik etc.) och stenens egenskaper i sig själv (storlek, renhet och tillstånd av renhet/energi).

För att göra det lättare att förstå kan du föreställa dig att energin som utgår från drusa liknar ett ljud i ditt vardagsrum.

I det här fallet bör rummen och "ljudlådan" (drusa) vara av samma storlek, så att alla kan höra vad som spelas. Ju större rummet är, desto större bör drusa vara.

Pyrit finns till rimliga priser, men pyriter med mer perfekta geometriska formationer som kubiska och oktaedriska - formationer som två pyramider - är dyrare på grund av att de är sällsynta.

Pyrit består av järn och svavel, och det är inte lämpligt att ha ständig kontakt med huden, i personliga tillbehör, företrädesvis ringar. Förslaget är att använda den i meditation och på platser där du förvarar den för att påminna dig om de mål som bearbetats i meditationen.

Förr i tiden var brytningen av pyrit mer intensiv eftersom den var en källa till svavel. Det sätt på vilket den framställdes var mycket förödande för miljön, eftersom pyrit självantändes när den blandades med kol och luft och släppte ut giftiga metaller som arsenik.

Pyrit och meditation

Mineralen pyrit kan användas för meditation för att hjälpa personen att söka klarhet i mål och steg. Så jag föreslår att du mediterar med stenen i handen och frågar vad som är prioriterat för dig.

Bär sedan med dig stenen i din ficka/väska, dina smycken och accessoarer, till exempel ett pyrithalsband, för att på så sätt påminna dig om denna meditation och avstämning.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.