3:e huset i astrologi: Betydelse för dina mentala processer

Douglas Harris 18-06-2023
Douglas Harris

Det tredje huset i astrologin har som huvudtema dina mentala processer som kommer att visa sig i olika aktiviteter och upplevelser, för hur du tänker innebär trots allt att du söker förståelse.

Den tredje delen av ditt horoskop börjar i ett specifikt tecken som kommer att ge egenskaper till den delen av ditt liv.

Kontrollera ditt 3:e hus här i ditt gratis astrologiska horoskop.

Dessa är teman för det tredje huset i astrologin

  • hur du använder ditt sinne för att lyssna, läsa, studera och lära dig
  • hur du rör dig och cirkulerar i den omgivande miljön (så att den förknippas med trafik och korta resor).
  • hur du interagerar med människor - hur du skriver, talar och kommunicerar i allmänhet.
  • hur du uttrycker dina tankar
  • hur din miljö ser ut
  • Hur knyter du band till dina systrar och bröder, dina mostrar och farbröder, dina kusiner, dina grannar och kollegor?
  • hur deras verbala och mentala processer fungerar

I varje astrologiskt hus finns en grupp teman som hjälper dig att förstå din personlighet. Varje astrologiskt horoskop har 12 hus. Du kan ta reda på alla astrologiska hus här.

När det gäller personlighet är det tredje huset i astrologin kopplat till din intellektuella självkänsla och tecknet i början av huset visar också hur det dagliga livet påverkar dig.

Vad kan vi lära oss av det tredje huset i astrologin?

Det här astrologiska huset kan avslöja hur du utvecklas som individ, och i familjesfären visar det hur du formar din personlighet och identitet - särskilt i förhållande till dina bröder och systrar.

Det är värt att komma ihåg att det tredje huset i astrologin handlar om vår grundutbildning och hur du förstår världen. Det här huset handlar också om korta resor och rörlighet. Om du vill förstå om högre utbildning, om din tro och din tro och ditt förhållande till utlänningar och långa resor, Läs om det 9:e huset i astrologin här .

Kommunikation och teknik

Kommunikation är kanske det mest välkända temat för det tredje huset i astrologin, eftersom detta hus är mycket nära kopplat till planeten Merkurius, så denna del av horoskopet är också mycket relaterad till teknik och hur man förmedlar kunskap.

Så även hur du förhåller dig till telefon, skrivande, tv, läsning, radio, internet och nyheter har att göra med det tredje huset i ditt födelsehoroskop. Alla aspekter, planeter och tecken som är involverade i detta hus hjälper dig att förstå dessa erfarenheter i ditt liv.

Korta resor

De som tror att astrologi är något ytligt har fel. Transport och resor behandlas också i det astrologiska horoskopet, närmare bestämt är de teman för det tredje huset i astrologin.

Planeter och tecken som är kopplade till det här huset i ditt horoskop hjälper dig att förstå dina resor på korta avstånd - oavsett om det är till en annan stad eller till din egen stadskärna.

Men det är viktigt att komma ihåg att internationella och långväga resor finns i en annan del av horoskopet, i det nionde huset i astrologin.

3:e huset i astrologi och planeterna

Astrolog Yub Miranda förklarar att planeterna i det tredje huset i ditt födelsehoroskop (om det finns några i detta område) visar vilken impuls som driver dig att ta itu med omständigheterna kring problemen i denna del av ditt liv.

Alla planeter representerar psykologiska funktioner och att ha en planet i det tredje huset innebär att den här stjärnans potential och egenskaper kommer att innebära frågor om ditt uttryck, kommunikation, mentala processer och alla frågor inom detta område av ditt liv.

Förstå lite mer om varje planet i det 3:e huset i analysen av Yub Miranda:

Solen i det tredje huset

Personer med solen i det tredje huset brukar briljera genom sin intelligens och kommunikationsförmåga.

Man är vitaliserad när man studerar, läser, lär sig och umgås med människor. Du kan läsa mer om din sol i ditt födelsehoroskop här. .

Månen i 3:e huset

Att utbyta idéer med andra människor när man umgås är något som känslomässigt ger näring åt personen med månen i tredje huset. Därför är det vanligt att personen känner att han/hon behöver läsa, studera, prata, skriva och kommunicera dagligen.

Att vara ensam och tyst, utan att utbyta idéer, tillfredsställer inte dem som har månen i den här positionen i horoskopet. Det är därför viktigt att cirkulera och umgås med människor. Mycket mer om månen i horoskopet här, så att du kan förstå dina känslor på djupet.

Merkurius i det tredje huset

Merkurius i det tredje huset kan förstärka den nyfikna och mångsidiga sidan av personen, eftersom planeten är direkt kopplad till impulsen att lära sig, interagera och röra på sig.

Det är vanligt att man känner en sådan stimulans att man ständigt studerar, går kurser, läser, utbyter information och kunskap med andra människor.

Venus i det 3:e huset

De som har Venus i 3:e huset kan känna glädje i att utbyta och umgås. Dessutom tenderar de att ha förförisk kraft (Venus) när det gäller att argumentera, föra fram sina idéer och presentera sina åsikter (3:e huset).

Du kan till och med använda ord (3:e huset) på ett konstnärligt och vackert sätt, till exempel genom att sjunga eller komponera. Läs mer om Venus i ditt födelsehoroskop i denna specialartikel här.

Mars i tredje huset

Personen med Mars i det 9:e huset gillar vanligtvis att vinna debatter. Den tävlingsinriktade martiska sidan kan riktas mot den intellektuella, kommersiella och kommunikativa nivån.

Personen känner sig stimulerad att söka efter mål som gör det möjligt för honom eller henne att ha kunskap och argument för att kunna exponeras på ett självsäkert sätt. Och på så sätt samla segrar i tester, rättegångar och diskussioner.

Jupiter i det 3:e huset

Nyfikenheten hos dem som har Jupiter i det tredje huset kan vara omättlig, de vill alltid ha mer, mer och mer...

Du kanske ständigt måste göra små resor, t.ex. bo i en stad och arbeta i en annan, eller studera i en stadsdel, arbeta i en annan och bo i en tredje, eller så är du ständigt på flygbro.

Hans ord kan vara färgade av en rådgivande eller professoriell ton, och han kommunicerar på ett sätt som lär ut och vägleder människor.

Saturnus i det 3:e huset

Den stora ambitionen - och den stora rädslan - hos dem som har Saturnus i tredje huset är att bli en auktoritet inom ett visst ämne, att vara en person som är erkänd för sin intelligens eller kommunikativa förmåga, att tala, skriva eller agera.

Det är viktigt att vara uthållig och kunna övervinna förseningar och svårigheter vid inlärning och att kommunicera tydligt och kompetent.

Om du arbetar med detta kan du gradvis övervinna dessa utmaningar och få en känsla av självförverkligande genom att vara en referens i ditt sätt att förklara, skriva och kommunicera.

Uranus i det tredje huset

En person med denna planet i tredje huset har vanligtvis annorlunda, alternativa och okonventionella idéer. Dessutom kan hans eller hennes sätt att lära sig, studera och kommunicera vara mycket originellt, excentriskt och ovanligt.

En person med Uranus i tredje huset är van vid att forska om något nytt och upptäcka nya sätt att kommunicera eller förstå ett visst ämne. Zuckerberg och Albert Einstein har den här positionen i sitt födelsehoroskop.

Neptunus i 3:e huset

De med Neptunus i det tredje huset kan charmera med ord, med en förmåga att känslomässigt involvera dem som lyssnar eller läser personen.

Övertalningsförmågan kommer av känsligheten att förstå vad som är det bästa sättet att närma sig en fråga med varje person.

Det är en person som i allmänhet magiskt vet vad andra människor vill veta och vad som kan övertyga dem. Neptunus i födelsehoroskopet visar också hur varje person kan lura sig själv.

Pluto i det tredje huset

En person med Pluto i det tredje huset kan ha en enorm kommunikativ kraft, som antingen kan förstöra och skada andra människors själar, eftersom de är mycket kritiska med ord, eller bygga upp och påverka människor positivt.

De kan också ha ett visst tvång för ett visst tema och ägna sig med kropp och själ åt ett ämne eller forskning, eftersom de vill veta på djupet vad deras nyfikenhet driver dem att lära sig.

Tecken i hus 3 i födelsehoroskopet

Tecknet i början av det tredje huset, det vill säga på spetsen, kommer att ge mer ton åt detta område av ditt liv. Astrologiskt horoskop . Det är värt att komma ihåg att om ni har en planet tillsammans i det huset kan analysen innehålla viktiga - och mer intensiva - frågor.

För att förstå djupare, kontrollera också om du har planeter i det här huset och om du har läsa din fullständiga astrologiska karta Här är en beskrivning av betydelsen av varje tecken i det tredje huset:

Väduren i det 3:e huset

Personer med Väduren i det tredje huset är vanligtvis uppriktiga, de tvekar inte att säga vad de tycker och har vanligtvis inga filter. Det finns chanser till framgång inom försäljning.

Eftersom Väduren är initiativets tecken och det tredje huset för verbala och mentala processer, kan du vara en utmärkt yrkesman för att öppna nya lokala marknader och hantera resor och korta resor.

På grund av sin lätthet att kommunicera gillar de att nätverka, men eftersom de saknar diplomati kan personer med Väduren i det tredje huset inte klara av affärsmöten i mycket formella situationer. De är inte den typen av människor som tar illa upp hemma - det vill säga de kan lätt bråka eller starta slagsmål.

Mer om Väduren hittar du på denna länk här.

Taurus i det 3:e huset

Han tenderar att vara en person som kommunicerar på ett praktiskt sätt. Han har svårt att abstrahera och subjektivera något eftersom han måste konkretisera det. Han tenderar att ha kontinuerliga och konstanta relationer med syskon, släktingar och grannar, eftersom han inte gillar upp- och nedgångar i denna del av livet. Han vill vara säker på att det är personer som han kan räkna med i dag, i morgon och i övermorgon.

Många människor som har Taurus i det tredje huset kan utveckla ångest, så det är nödvändigt att reflektera över hur man kan återuppfinna sig själv - vilket är svårt eftersom Taurus alltid söker kontinuitet.

Allt du någonsin velat veta om Taurus finns här.

Tvilling i det 3:e huset

Du tenderar att vara en person som ändrar sig hela tiden och kan vara en person som säger en sak och gör en annan - såvida du inte har Mercury i någon fast skylt eller . jordtecken i ditt horoskop .

De som har Tvilling i tredje huset har vanligtvis ett mycket logiskt, aktivt och snabbt sinne för att förstå, tala, skriva och kommunicera. De kan även prata om vilket ämne som helst, eftersom de vet lite om allting och har flera idéer samtidigt.

Personer med tvilling i detta hus är vanligtvis intelligenta, nyfikna och mångsidiga.

Om du vill veta om du vet allt om tvillingarnas tecken kan du läsa mer här.

Kräftan i det 3:e huset

Du tenderar att ha en närmare relation med nära släktingar, som farbröder, kusiner och bröder. Kan du elefantminne? Detta är typiskt för Kräftan i det tredje huset. Det är svårt att glömma något eller någon som har sårat dig.

Eftersom detta också är området för intellektuella processer kan en person med Kräftan i det tredje huset i astrologiska horoskopet ha haft svårigheter med studierna när han eller hon var ung, eftersom han eller hon lär sig bäst om han eller hon har en koppling till dem som undervisar.

På grund av den mer personliga och känslomässiga identifikationen med undervisningen finns det risk för koncentrationssvårigheter, eftersom den påverkas av känslor.

Du kan läsa mycket mer om cancer här.

Lejonet i det 3:e huset

Som alltid drar Lejonet till sig uppmärksamhet: han är en person som vill glänsa i kommunikation, intellekt, språk och språk. Hans tal övertygar och involverar sin omgivning.

En person med Lejonet i det tredje huset är vanligtvis företagsam och ambitiös.

Om han arbetar med försäljning kommer den infödda med Lejonet i detta astrologiska hus att göra allt för att vara den mest framstående yrkesmannen på området! Han kommer att göra en poäng av att alltid vara kunnig och välinformerad.

Här kan du få veta mycket mer om Lejonets tecken.

Jungfrun i det 3:e huset

Vi talar förmodligen om en person som är mycket kritisk till ord och skrivande - särskilt till vad andra säger och skriver. Han eller hon kan vara mycket noggrann och fäst vid detaljer.

Känner du den där personen som skriver fantastiskt bra? Det är troligen någon med Jungfrun i det tredje huset.

Han tenderar också att ha ett gott minne, en lätthet att lära sig och ett snabbt tänkande. Eftersom han är extremt krävande mot sig själv kan han ha varit någon med ett mindervärdeskomplex i sin ungdom.

Upptäck Jungfruns tecken i detalj på den här speciella sidan.

Vågen i det 3:e huset

Du hatar antagligen argument och tvister och tenderar att välja diplomatiens väg, att lösa frågor genom samtal, på ett fredligt sätt och med balanserade åsikter - alltid med ett engagemang för att vara rättvis.

Personer med Vågen i det tredje huset visar också en förmåga att se alla sidor av en situation och balansen mellan vad som är rätt och riktigt. Du kan alltså vara en person som andra människor ber om råd från.

Han är också en person som värdesätter skönheten i det han säger och skriver. Han försöker alltid vara trevlig och begår knappast någon ohövlighet.

Vad mer vill du veta om tecknet Vågen? På den här speciella sidan får du reda på det!

Skorpionen i det tredje huset

De tenderar att kontrollera vad de säger, eftersom de tror att all information om deras liv kan ha en negativ effekt. De är alltid uppmärksamma på vad de säger för att inte ge "ammunition" till andras eventuella attacker mot dem.

Och naturligtvis uppmärksammar de också vad folk kommenterar för att få makt över dem.

Personer med Skorpionen i det tredje huset har en stor förmåga att förändra världen genom det de säger, så valet av vad och hur de säger det är personligt. I de flesta fall är de övertygande och har ett starkt inflytande över andra människor.

De som har det tredje huset i Skorpionen kan vara tvångsmässiga och ha rädslor som de inte kan förklara, eftersom allt detta matas av deras eget sinne. Alla mysterier om Skorpionens tecken avslöjas här.

Skytten i det 3:e huset

Han har alltid många idéer och mycket att prata om, samt en stor vilja att lära sig och lära ut. Han förvandlar varje ämne till en genomarbetad teori.

Han cirkulerar, utbyter och genererar information bland de människor som han har kontakt med. Han är sällskaplig och har en pionjäranda och älskar att lära känna nya platser - han utforskar varje hörn av det område där han bor.

Med en stor förmåga att lära sig och undervisa kan de som har Skytten i det tredje huset snabbt bli bekanta med nya språk.

Utöka dina kunskaper om Skyttens tecken på den här speciella sidan.

Stenbocken i det tredje huset

Stenbocken i det tredje huset har vanligtvis en mer praktisk och bestämd sida av vardagen, men också ett visst känslomässigt avståndstagande.

För dem som har Stenbocken i det tredje huset får all inlärning en extra touch av fokus, eftersom studier är mycket kopplade till den ambition som detta tecken ägnar åt detta livsområde.

Sättet att uttrycka sig på för dem som har Stenbocken i detta astrologiska hus har att göra med att tänka bort från dramatik och överdrivet klagande.

För att lära dig mer om de komplexa aspekterna av Stenbockens tecken har vi förberett den här sidan.

Vattumannen i 3:e huset

Det är troligt att personen med vattumannen i tredje huset har syskon som är helt annorlunda än hon själv (eller att hon tror det, eftersom hon föredrar att vara originell och bryta med traditioner).

Han är vanligtvis en mycket intelligent person som ironiskt nog kan ha svårt att kommunicera, eftersom han till slut kör över orden.

De lär sig allting så snabbt att de kan bli uttråkade av andras förseningar eller överdrivna förklaringar, och då tappar de fokus. Deras hjärnor är alltid i farten - vilket kan orsaka mental ångest.

Här kan du läsa mer om vattumannens egenskaper.

Fiskarna i det 3:e huset

Du kan ha ett mycket aktivt sinne och en stor fantasi, vilket kan bidra till ditt skrivande. Du arbetar mycket med intuition och öppnar inte alltid upp för vad du känner.

Deras resonemang är inte alltid logiska, så det kan ofta vara svårt att förklara deras slutsatser tydligt. De som har Fiskarna i det tredje huset är vanligtvis mer produktiva när de arbetar ensamma.

De måste också vara extra försiktiga med vad de skriver under eller säger, och i många fall har de redan en tendens till bristande koncentration.

Ta en djupdykning i Fiskarnas värld på denna speciella sida här.

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.